Contact Us

Subscribe to Mailing List

Events, 2015

image

Erika Litváková

"CAMERA OBSCURA workshop"

Salón fotografie
Salón fotografie
Kapucínska 7
Bratislava 811 03, Slovakia
DATES: Sunday, April 27, 2014 - Sunday, April 27, 2014

Contact: Erika Litváková
Email:
Telephone: +421 903 805 677
Web Site: http://www.salonfotografie.sk/ai1ec_event/camera-obscura-workshop/?instance_id=22486
Pri príležitosti ďalšieho ročníka Worldwide Pinhole Photography Day, ktorý si na celom svete získal obľubu medzi nadšencami experimentov s dierkovou komorou, usporiada Salón fotografie workshop s cieľom poskytnúť záujemcom priestor, technické a lektorské zázemie a tiež materiálové zabezpečenie pre vlastnú výrobu dierkovej komory.
Súčasťou workshopu bude aj fotografovanie a spracovanie nafoteného materiálu. Jedným z plánovaných motívov bude súčasný pohľad na hrad z Kapucínskej ulice, ktorý je motívom aj na najstaršej zachovalej fotografie z Bratislavy zo 40. rokov 18. storočia.
Obsah workshopu:
• teoretické minimum a príprava materiálu na výrobu dierkovej komory
• výroba vlastnej dierkovej komory
• fotografovanie
• spracovanie nafoteného materiálu
• adjustovanie a rozbor nafotených prác

Workshop bude prebiehať v čase od 10.00 do 18.00 s obednou pauzou okolo 12.00 hod.
Cena je vrátane techniky, materiálu a občerstvenia. Pri prihlásení sa aspoň 10 dní pred kurzom platí first moment zľava 10%. Poskytujeme aj párové či skupinové zľavy. Info telefonicky alebo e-mailom