The events listed here are organized and conducted by the individuals and groups described in each listing. The Worldwide Pinhole Photography Day team provides the listings as a service to WPPD participants and is not responsible for the actual events.

Contact Us

Subscribe to Mailing List

Pinhole Day on Facebook

Events, 2015

image

Erika Litváková

"CAMERA OBSCURA workshop"

Salón fotografie
Salón fotografie
Kapucínska 7
Bratislava 811 03, Slovakia
DATES: Sunday, April 27, 2014 - Sunday, April 27, 2014

Contact: Erika Litváková
Email:
Telephone: +421 903 805 677
Web Site: http://www.salonfotografie.sk/ai1ec_event/camera-obscura-workshop/?instance_id=22486
Pri príležitosti ďalšieho ročníka Worldwide Pinhole Photography Day, ktorý si na celom svete získal obľubu medzi nadšencami experimentov s dierkovou komorou, usporiada Salón fotografie workshop s cieľom poskytnúť záujemcom priestor, technické a lektorské zázemie a tiež materiálové zabezpečenie pre vlastnú výrobu dierkovej komory.
Súčasťou workshopu bude aj fotografovanie a spracovanie nafoteného materiálu. Jedným z plánovaných motívov bude súčasný pohľad na hrad z Kapucínskej ulice, ktorý je motívom aj na najstaršej zachovalej fotografie z Bratislavy zo 40. rokov 18. storočia.
Obsah workshopu:
• teoretické minimum a príprava materiálu na výrobu dierkovej komory
• výroba vlastnej dierkovej komory
• fotografovanie
• spracovanie nafoteného materiálu
• adjustovanie a rozbor nafotených prác

Workshop bude prebiehať v čase od 10.00 do 18.00 s obednou pauzou okolo 12.00 hod.
Cena je vrátane techniky, materiálu a občerstvenia. Pri prihlásení sa aspoň 10 dní pred kurzom platí first moment zľava 10%. Poskytujeme aj párové či skupinové zľavy. Info telefonicky alebo e-mailom